Fingertuta (Asperococcus bullosus)

Fingertuta är en ljust brun, cylindrisk och ihålig alg. Ytan ser småprickig ut av grupper av hår och sporangier. Flera plantor växer i små grupper tillsammans. Det är en ettårig sommaralg.

Fingertutan växer som påväxt eller på stenar och skal. Den hittas ofta ilandspolad på skyddade stränder. Algen är en marin art. Enstaka fynd finns rapporterade vid Kullen.