Femtömmad skärlånga (Ciliata mustela)

Den femtömmade skärlångan har fyra skäggtömmar på nosen och en på hakan. Den är röd-brunaktig till färgen och lever gärna strandnära och ner till 50 meter. Fisken äter gärna små kräftdjur och växer ganska snabbt för att bli redo för lek redan efter ett år. Arten är kortlivad, ca 3 år.

Förekommer i Skagerrak och Kattegatt, strandnära och ner till 50 meters djup.