Europeiskt ostron (Ostrea edulis)

Det europeiska ostronet är en vanlig mussla I Sverige som har minskat i antal de senaste åren. Den kan bli ganska stor, och skalet uppvisar tydliga tillväxtringar. Ostronets skal som ligger nedåt är något kupat och det övre plant. I första levnadsstadiet är ostronet en larv, och lever då till en början inne i honan. När larven så småningom simmar iväg och hittar en grund lokal med sand- eller lerbotten så fäster den sig på bottnen och tillväxer. Ostronet är först en hane men ändrar senare i livet kön och blir hona. Som vuxen ändrar den kön lite då och då, beroende på vattentemperaturen. Europeiska ostron tros kunna bli 15 år gamla. De lever hela livet som filtrerare, och äter plankton från vattnet. Det finns en risk att de konkurreras ut av japanska jätteostron, men förhoppningsvis klarar arten sig då det europeiska ostronet verkar kunna leva djupare än det japanska.

Man hittar europeiskt ostron i vikar eller sund med skalbottnar, ofta inte djupare än 5 m, längs med västkusten. Det lever ofta med andra musslor, som blåmussla och japanskt jätteostron.