Elritsa (Phoxinus phoxinus)

Elritsan är en vanligt förekommande fisk. Den rör sig i stim, och slår ofta följe med andra småfiskar och stim av yngel. Den äter gärna insekter på vattenytan, men även maskar och kräftdjur. Under leken förvandlas hanen till en färgsprakande fisk med röd buk, gröna sidor, svart rygg och ljusgröna fenor. Elritsan, eller kvidd som den också kallas, kan lätt förväxlas med en liten öring, speciellt när den är i sin färgsprakande lekdräkt. Ett enkelt sätt att särskilja arterna åt är att elritsan saknar fettfena.

Elritsan finns i sjöar och rinnande vatten över hela landet, och längs med de nordliga delarna av Östersjöns kust. Den trivs i svalt vatten med hög syrehalt. Den ses ofta på grunda områden, där den söker skydd bland stenar och vegetation.