Kortfingrad tångräka (Palaemon elegans)

Kortfingrad tångräka, eller elegant tångräka som den även kallas, är snarlik den långfingrade tångräkan och båda har liknande levnadsätt. Kortfingrad tångräka har dock oftast skarpare färger och är mer tydligt randig. Man kan även skilja arterna åt på hornet mellan ögonen (rostrum). Den kortfingrade tångräkan har ökat markant i Östersjön det senaste decenniet. Det kan bero på att de vandrat in från nordostatlanten, men de kan även ha kommit från Kaspiska havet. Forskning tyder på att den kortfingrade tångräkan konkurrerar med den långfingrade tångräkan.

Den kortfingrade tångräkan finns längs vår kust upp till Stockholms skärgård, i både marin miljö och i brackvatten. Den lever bland alger, tång och växter på grunda bottnar.

Fakta: Smådjur bland tången

Tångruskorna rymmer en otrolig mängd smådjur. Många är kräftdjur som tånggråsugga och tångmärla. Tången fungerar som havets skog och erbjuder skydd och mat åt sina innevånare. Skaka en tångruska så får du se hur många djur som kan gömma sig där!