Ektofs (Sphacelaria cirrosa)

Ektofs är en liten ljusbrun oregelbundet fjäderförgrenad tofs. Släktet Sphacelaria känns igen på att det har en stor toppcell som delar sig så att det ser ut som lika höga segment. Den saknar så kallad rhizoidal bark.

Ektofs växer ofta som täta tofsar på ektång, vilket gett dess sitt svenska namn. Den förekommer under hela året. Den är vanligt förekommande utmed svenska västkusten till Kullen och en bit in i Öresund. Enstaka rapporter finns inne i Egentliga Östersjön.