Ektång (Halidrys siliquosa)

Ektången liknar små enbuskar. Den har långsmala flytblåsor och receptakler som är cirka 1,5-5 centimeter långa. Flytblåsorna har 4 till 5 rum som gör att de liknar ärtskidor. Ektång är flerårig och samkönad. Den förökar sig under vintern eller våren.

Ektång växer på relativt vågexponerade platser eller i strömmande sund. Den växer på klippor eller stenar på mellan 2 och 10 meters djup. Utmed svenska västkusten förekommer den ner till Kullen. Den blir mindre vanlig i Öresund