Dolichospermum (Dolichospermum )

Cyanobakterier, eller blågrönalger som de också kallas, blommar ofta på sommaren. De tycker om samma väder som vi människor; soligt, varmt och lugnt. I slutet av sin blomning flyter de upp till ytan. Då kan vattnet inne i vikarna bli tjockt och grumligt. Cyanobakterier har den unika egenskapen att kunna fixera kväve från luften vilket innebär att när andra växtplankton lider av kvävebrist, oftast mot mitten av sommaren, kan cyanobakterierna fortsätta att växa och frodas. Dolichospermum har gasblåsor som gör att de flyter, men arterna inom släktet är svåra att skilja åt. De är trådformiga, men uppträder ofta i kolonier som liknar nystan. Cellerna som bildar trådarna är mer eller mindre runda. Den här cyanobakterien är vanlig i sötvatten. Det finns 18 arter av Dolichospermum, och tidigare kallades de alla för Anabaena. Sedimentlevande arter av Dolichospermum kallas fortfarande Anabaena.

Det finns flera olika arter, de flesta i söt- eller brackvatten.

Fakta: Växtplankton

Växtplankton är betydelsefulla som föda och som syreproducenter, precis som växter på land. De flesta är så små att de inte syns utan mikroskop. Växtplankton följer med strömmarna i havet, även om vissa arter kan simma. De förökar sig genom delning och det går mycket fort när förhållandena är de rätta, man brukar säga att de blommar. Beroende på vilken salthalt och temperatur som råder varierar sammansättningen av växtplanktonarter.