Dasya (Dasya baillouviana)

Dasya är mörkt röd och har bara några få grenar. Grenarna är uppbyggda med en centralcell och fem pericentralceller som är täckta av barkceller. Det är en nyinvandrad sydlig art som hittades i Sverige första gången i Gullmarsfjorden 1953.

Den förekommer hela året om, i lokaler med strömmande vatten som sund och i hamnar.