Större cylinderros (Pachycerianthus multiplicatus)

Cylinderosor är egentligen ett samlingsnamn på flera olika havsanemoner som saknar svenskt artnamn. Av dessa är Pachycerianthus en stor och skir anemon. Dessa mjuka bas och största delen av stammen ligger nere i leran. Den stora tentakelkronan är vid med flera smala och bruna tvärränder på varje tentakel. Tentaklerna är många och ganska smala. De närmast munnen är mycket kortare, och dessa lyser i ultraviolett ljus. Cylinderrosen fångar räkor och plankton med de nässelcellsförsedda tentaklerna som vid beröring drar ihop sig mot munnen.

Cylinderrosor lever relativt glest på djupa lerbottnar från 25 m djup och neråt. De hittas ofta i samma miljö som havskräftor och större piprensare.