Ceratium tripos (Ceratium tripos)

Dinoflagellater är växtplankton med små piskliknande svansar som de simmar med och vissa har ett tjockt skal medan andra är mjuka. De med skal kallas även pansarflagellater och ibland bildar de kedjor bestående av 4, 8, 16 eller fler celler. Dinoflagellater syns bara i mikroskop men om de är många kan de färga vattnet rött eller på natten glittra, det kallas mareld.

Ceratium tripos är vanligast längs västkusten och in i de södra delarna av Östersjön, då det är en marin art. Det finns en släkting med liknande utseende, Ceratium hirundinella, som trivs i sötvatten.