Calothrix (Calothrix sp)

Calothrix är en cyanobakterie som bildar en svart hinna på klippor vid vattenlinjen i soliga lägen. När den blir våt är den mycket hal. Den kan förväxlas med saltlaven, Hydropunctaria maura, som också växer också som ett svart bälte i vattenlinjen. Det är en lav som man hittar på nordvända klippor som inte utsätts för vågor. Den blir heller inte hal.

Calothrix växer på klippor vid vattenlinjen i soliga lägen.