Buksimmare (Corixidae)

Buksimmare har plattad kropp och ett för många skinnbaggar karakteristiskt mönster på ryggen som kommer sig av att halva främre vingparet är förhårdnat och andra halvan membranöst. De har ett par korta framben och två par långa bakben där bakbenen är försedda med hår som ger en paddelliknade form. Flertalet arter lever av växter eller dött organiskt material som de suger i sig med hjälp av sin sugrörsliknade mun. De simmar nära botten, men då och då kommer de upp till ytan för att förnya sitt luftförråd. Flera av arterna är även goda flygare.

Buksimmare lever vanligen i sötvatten och i havsmiljön brukar de därför främst påträffas i kustnära utsötade områden som flodmynningsområden, skyddade vikar och särskilt i norra delarna av Östersjön. De lever där främst i områden med mjuka bottnar och tillhörande vegetation.