Brunhudar (Pseudolithoderma)

Brunhudar täcker större eller mindre ytor av stenar, block, klippor och skal. En stenyta som täcks av någon av brunhudsarterna ser ut som om den har målats med en rostbrun färg. Det finns minst tre arter i Östersjön som är svåra att skilja åt. Mikroskopiskt består fläckarna av mycket korta ogrenade upprätta trådar som innehåller många kloroplaster per cell. Två andra släkten som också bildar hinnor eller skorpor på hårda ytor är Petroderma och Ralfsia. De har dock bara en stor kloroplast per cell. Brunhudar är fleråriga och växer till långsamt.

Brunhudar förekommer från lägsta lågvattenlinjen och så långt ner som ljuset räcker för algernas överlevnad. De olika arterna skiljer sig åt, både i djuputbredning och förekomst, men kunskapen är mycket begränsad då det saknas undersökningar på artnivå.