Brunbindel (Petalonia fascia)

Brunbildel ser ut som lansettlika, skruvade, blad som smalnar av mot basen. Flera individer sitter ofta tillsammans. Den förekommer under hela året men är vanligare under vintern och våren.

Brunbindel är vanlig på stenar nära ytan. Den förekommer utmed svenska västkusten till Öresund.