Braxen (Abramis brama)

Braxen är en stor fisk med en utskjutbar mun. Den äter maskar, insektslarver och kräftdjur, ibland även småfisk. När den söker föda har den ett karaktäristiskt smackande ljud. Den öppna munnen kan liknas vid ett dammsugarmunstycke, med vilken sediment sugs upp för vidare bearbetning och utsortering av ätbara organismer. Under vintern samlas braxen i stora stim, så kallade braxenstånd, och sover i ett dvalaliknande tillstånd på djupare vatten.

Braxen lever i grunda varma sjöar och i grunda skärgårdsvikar.