Brackvattensnemertin (Cyanophthalma obscura)

Brackvattensnemertin är en liten gul-brun till mörkt olivgrön slemmask. Den har fyra ögonfläckar på huvudet. Masken förflyttar sig genom att ömsom stäcka ut sig och dra ihop sig. Den påträffas dock ofta hoprullad till en liten boll. Nemertinen är ett rovdjur som jagar med hjälp av en snabel på undersidan av djuret. Snabeln snos runt bytet som sedan förs till munnen. Vid vila är snabeln indraget i djuret.

Brackvattensnemertinen lever i grunda vatten ofta bland alger och växter. Den förekommer från Ålands hav ner till Öresund, och även längs hela västkusten i utsötade miljöer.