Bottenslamrörmask (Tubifex tubifex)

Bottenslamrörmasken är en släkting till den vanliga daggmasken. Det är en sötvattenart som lever i ett rör på mjuka bottnar. Den äter bakterier och döda växt- och djurdelar.

Bottenslamrörmasken finns på grunda, mjuka bottnar i utsötade miljöer längs vår kust.