Bosmina (Bosmina)

Bosmina är en hinnkräfta som äter encelliga alger, bakterier och liknande. Den kan filtrera vattnet med hjälp av sina ben, och fångar upp födopartiklarna med de främre benen. Dess simteknik liknar en människa som simmar bröstsim. De förökar sig mestadels könlöst, och populationerna består till övervägande del av honor. När förhållandena blir besvärliga (torka, värme, kyla) så förökar de sig sexuellt. De befruktade äggen omges av ett hölje som skyddar dem från de yttre förhållandena. De kan sedan ligga i vila i flera år, tills förhållandena är bättre.

Bosmina-hinnkräftan lever i det fria vattnet och återfinns längs hela sveriges kust.