Borststräfse (Chara aspera)

Borststräfse är en späd, ljusgrön till gulaktig, kransalg. Arten är ettårig men kan på större djup övervintra som grön planta eller som lökliknande organ. Hos bortsträfse växter honor och hanar som separata plantor. Reproduktionen sker i juni till september och sporerna gror under sen vår till försommar.

Borststräfse växer i flera olika typer av miljöer, från halvexponerade sandstränder till gyttjiga göl-lika vatten. Den växer främst grunt, ned till 1 meters djup, men förekommer ned till 6 meters djup.