Blåvitling (Micromesistius poutassou)

Blåvitlingen är en blåtonad, slank torskfisk utan skäggtöm som lever i de djupare delarna av Skagerrak och Nordostatlanten. Den kallas också för kolmule vilket syftar på dess svarta munhåla. Inom Norden kan detta namn leda till förvirring då kolmule på danska är kummel. Fisken lever i stora stim och fiskas mest för fiskmjölsproduktion. Den vandrar över stora områden inför leken som sker på djupt vatten under januari-maj. Blåvitlingen livnär sig gärna på lysräkor s.k. krill. Den kan bli ca 20 år och blir lekmogen omkring 3 års ålder.

Förekommer i fria vattenmassan i hela Nordostatlanten och Skagerrak, sällan i Kattegatt.