Blåtonat rödblad (Phyllophora pseudoceranoides)

Blåtonat rödblad är en flerårig rödalg. I Östersjön, där bålen är förkrympt på grund av den låga salthalten, har den en blåröd, smal till trådformig bål. Den kan förväxlas med kilrödblad men denna art är röd till rödbrun. Det krävs träning och bra färgsinne för att skilja dem åt i Östersjön. Lättast att artbestämma dem är genom att hålla upp dem mot ljuset och jämföra dem. I Västerhavet blir blåtonat rödblad betydligt större och har en stjälk- och en bladdel som är uppdelad i många flikar vilket gör att den får en solfjädersform.

Blåtonat rödblad finns längs vår kust upp till Ålands hav. Den förekommer på lite större djup tillsammans med andra rödalger som kilrödblad, rödris och kräkel. I Östersjön hittas den ofta lösliggande, intrasslad bland blåmusslors byssustrådar.