Blåröd trollhummer (Galathea strigosa)

Sverige har flera olika arter av trollhumrar, men den blåröda trollhummern med sina tydliga blå och röda färgstrimmor på ryggskölden går inte att förväxla med någon av de andra arterna. Den är också den trollhummer som blir störst av alla svenska trollhumrar. Trollhummern ingår trots sitt namn inte bland humrar, utan tillhör den gruppen av kräftdjur där eremitkräftor, porslinskrabbor och trollkrabban ingår, dessa kräftdjur karaktäriseras att minst ett benpar (det sista eller de två sista) är förkrympta och hålls uppvikta vid ryggsköldens slut. Den har första benparet med klosaxar och tre yttre gångbenpar synliga, men det femte benparet är smalt och förkrympt på sidan av ryggsköldens slut.

Trollhummern hittas på hårdbottnar mellan 10-200m längs med västkusten. Man hittar dem på djup från 10-200m i bergsskrevor, grottor och under stenar.