Blågylta (Labrus mixtus)

Blågyltan lever vid klippväggar i små harem med en dominerande hane. Det finns två typer av hanar hos arten, s.k. primärhanar som ser ut som honan i färgteckning och storlek och s.k. terminala hanar (kallas också blåstråle) vilket är stora honor som omvandlas till hanar. Honan kallas rödnäbba.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt