Blå brännmanet (Cyanea lamarckii)

Blå brännmanet är oftast mindre än sin röda släkting. Klockan kan vara kraftigt blå eller vitare. Munarmarna på undersidan har samma färg som klockan. Från hela klockans undersida sitter många och långa trådar vilka bränns. Klockans ovansida bränns inte. Brännmanetens polyper är mycket små. Förekomsten av brännmaneter varierar mycket mellan olika år. Födan består av plankton, kräftdjur, fisk och öronmaneter.

Den blå brännmaneten förekommer från vattenytan och neråt, oftast i de högre vattenskikten.