Björkna (Blicca bjoerkna)

Björkna kan vara svår att skilja från sin nära släkting braxen. Dessutom förekommer korsningar dem emellan. Björknan är en stimfisk och en allätare, som lever på växter, kräftdjur, musslor och ibland mindre fisk. Leken sker, under ivrigt plaskande och sprättande, i juni-juli på grunt vatten med riklig vegetation.

Björknan trivs i långsamrinnande sötvatten, men kan även hittas i kustområdena. Den trivs bäst i varma, grunda, närings- och vegetationsrika vikar, ofta i anslutning till strandzonens vegetationsbälte.