Bisam (Ondatra zibethicus)

Bisamråttan är släkt med sorkar, men är betydligt större. Den är lite av en allätare, men föredrar vattenväxter. Den kan äta stora mängder växter, och kan på så sätt begränsa igenväxningen i sjöar. Den bygger bäverliknande hyddor och gångar i strandbankar. Bisamråttan är en god simmare, och kan vara under vatten i 20 minuter. Honan föder mellan 1 och 3 kullar per år, med 6-8 ungar per kull. Bisamråttan kan bli 4 år. Den kommer ursprungligen från Nordamerika, och har förts in i Sverige i samband med pälsdjursuppfödning på 1950-talet.

Bisamråttan finns vid kusten i Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland. Den lever vid vattnet i vassbältet.

Fakta: Främmande arter

En främmande art har med människans hjälp spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Ibland har det skett avsiktligt, men för det mesta har det skett av misstag. Fartyg sprider en stor mängd arter, både via sitt skrov och genom barlastvatten. Det är inte alltid som den främmande arten lyckas etablera sig i den nya omgivningen, men ibland lyckas den och kan då i värsta fall slå ut inhemska arter och orsaka stor skada i havsmiljön.