Bergvar (Zeugopterus punctatus)

Bergvaren har en oval kropp och sitter gärna fast på klippor i tångbältet. Den håller sig fast genom att skapa ett undertryck med hjälp av de väl omslutande fenorna. Ryggsidan är mörk med lite brokigt mönster och fjällen är små med fransar så vid beröring upplever man den som lite luden. Förr i tiden kallades den också luddvarv (varv eller varvel är i Bohuslän lokala namn för varfiskar). Äggen flyter i fria vattenmassan. Man vet inte så mycket om dess biologi i övrigt.

Förekommer i Skagerrak och norra Kattegatt ner till ca 40 meters djup