Bergskädda (Microstomus kitt)

Bergskäddan (förr kallades den bergtunga) är en vacker fisk med brokig ögonsida i brunt, grönt och violett. Blindsidan är i likhet med nästan alla plattfiskar vit. Huvudet är litet och har en liten mun med ganska tjocka läppar. Bergskäddan livnär sig i huvudsak på havsborstmaskar och små kräftdjur. Vid ca 3-5 år blir den lekmogen och leker sommartid. Äggen är mycket små och kläcks efter ca en vecka och larverna mäter då 4-5 mm. Larverna söker sig till botten när de är ca 20 mm långa. Bergskäddan är en utmärkt matfisk.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt