Berggylta (Labrus bergylta)

Berggyltan är en oregelbundet färgad fisk i brunt, blått, rött och grönt. Den trivs vid klippbranter ner till ca 30 m. Släktnamnet Labrus syftar på att dessa fiskar har väl avtecknade läppar. Under- och överkäken har kraftiga tänder. Födan består mest av kräft- och blötdjur. Berggyltan kläcks som hona och en del av honorna omvandlas efter några år till hanar. De kan bli uppemot 30 år gamla och lever i små haremsliknande grupper (3-7 individer). Leken sker sommartid och äggen läggs i algbeklädda klippskrevor som vaktas av hanen.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt