Bäver (Castor fiber)

Bävern är en gnagare som oftast lever i sötvatten såsom sjöar och åar, men ses också i både Östersjön, Kattegatt och Skagerack. Bävern bygger bo vid sjöar och rinnande vatten, ofta gör den fördämningar av grenar, stockar och dy. De är sociala och kan leva i grupp. Gruppen består av ett äldre par och deras ungar som kan vara några år gamla. Det är osäkert varför vi hittar bävern i våra hav, men det kan vara alltifrån födosök till att hitta nya revir. Bävern blev helt utrotad i Sverige under 1800-talet, på grund av jakten på deras päls och bävergäll, ett sekret man använde till medicin. År 1922 började man placera ut norska bävrar i svenska vattendrag för att få tillbaka arten i vårt ekosystem. Sedan dess har de sakta men säkert ökat i antal och arten klassas numera som livskraftig.

Bävern ses mest i Norrland men hittas även ner till Väster- och Östergötland. Ses ibland simmande i hav, men är vanligast i sjöar och åar.