Båtsnäcka (Theodoxus fluviatilis)

Båtsnäckan finns både i sjöar och i Östersjön. Den lever främst av mikroskopiska alger som växer på ytan på stenar, stora alger och växter. Den kan bli upp till tre år gammal. Äggkapslar av båtsnäckan har observerats under hela året i Östersjön, men de flesta båtsnäckor kläcks under sommaren.

Båtsnäckan är vanlig på grus- och stenbottnar ner till tio meters djup. Där hittar man den krypandes på klippor, stenar och på stora alger och växter.