Ätlig sjöborre (Echinus esculentus)

Ätlig sjöborre är rund och rosa till lila i färgen med relativt korta taggar. Den är en av våra största sjöborrar. Den äter fastsittande smådjur och större alger, och föredrar det kalla vattnet under det översta språngskiktet.

Den ätliga sjöborren förekommer på bergväggar och grusbäddar från 8 till 1000 meters djup längs hela svenska västkusten ner till Öresund.