Asp (Aspius aspius)

Aspen har en stor mun med tydligt underbett, och kännetecknas också av en långsträckt kropp med en djupt kluven stjärtfena. Födan består av fisk, som den ofta fångar vid ytan. Aspen kan bli stor - man har hittat aspar som varit över en meter långa. Aspen kan ibland ses hålla ett revir som den kraftigt försvarar genom utfall mot fiskar som kommer för nära. Vid leken vandrar de ofta tillsammans i grupp och är ofta fullt synliga i mindre vattendrag. Aspleken i slutet av april är ett riktigt skådespel att bevittna.

Aspen är egentligen en sötvattensfisk, som nu och då även ses vid Östersjöns kuster. Den föredrar lugna vatten, och håller sig gärna nära ytan.