Amerikansk hummer (Homarus americanus)

Den amerikanska hummern tillhör inte det naturliga svenska ekosystemet. Den hittas för första gången 2008 och har ökat i antal därefter. Man tror de har rymt från olagliga sumpningar (burar i havet) av importerade levanda amerikansk hummer. Arten anses vara invasiv och ställer till problem för den europeiska hummern. Man ser skillnad på de två arterna genom att titta under panntaggen, den amerikanska hummern har en eller två små taggar där under. Den europeiska hummern har också stjärtplattor i samma färg som resten av stjärten, plattorna på amerikanska hummern är ljusare än resten av stjärten. Den amerikansk hummern kan bli betydligt större än den europeiska hummern, det finns exemplar som vägt runt 20kg. En fara är att den kan föra med sig en smittsam sjukdom som vår europeiska hummer är mycket känslig för medan den amerikanska hummern är mycket motståndskraftig mot sjukdomen.

Den amerikanska hummer lever naturligt längs USA:s ostkust. Sedan den kommit till våra vatten kan den hittas längs med den svenska västkusten på klippiga bottnar på 6 till 50 meters djup.