Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Dasya baillouviana

Dasya

Dasya är mörkt röd och har bara några få grenar. Grenarna är uppbyggda med en centralcell och fem pericentralceller som är täckta av barkceller. Det är en nyinvandrad sydlig art som hittades i Sverige första gången i Gullmarsfjorden 1953.

Läs mer

Rödlistade arter

Enchelyopus cimbrius

Fyrtömmad skärlånga

Den fyrtömmade skärlångan är släkt med laken i insjön och långan i havet. Den har fyra skäggtömmar på huvudet, tre sitter på överkäken och en sitter på underkäken . Kroppen är långsträckt, tämligen slank och färgen är lite gråviolett. Munhålan är svart. Den äter bottenlevande djur, såsom kräftdjur och maskar. Leken sker under sommaren, och äggen flyter omkring i vattnet.

Läs mer