Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Mustela vison

Mink

Minken har mörkbrun päls med en vit fläck under hakan. Den kommer ursprungligen från Nordamerika och har införts i Skandinavien för pälsdjursuppfödning. I Östersjöns skärgårdar äter den fisk, fåglar och sorkar, och den kan utgöra ett allvarligt hot mot kustbandens fågelpopulationer. Den konkurrerar med rödräv och utter om föda. Minken är en god simmare och saknar i stort sett fiender i det svenska ekosystemet. Därför har den kunnat sprida sig och överleva. Minken parar sig på våren och föder normalt 4-6 ungar. På hösten lämnar ungarna sin mamma och när de är ett år gamla är de könsmogna.

Läs mer

Rödlistade arter

Anguilla anguilla

Ål

Ålen är en ormliknande fisk som finns i både söt- och saltvatten. Den europeiska ålen leker på stora djup under vårvintern i Sargassohavet, öster om Nordamerika. Larverna driver sedan med havsströmmarna i upp till tre år innan de når den europeiska kusten. De kallas då för glasål. När de vuxit upp till blankål, vid cirka 12-18 års ålder, vandrar de tillbaka till Sargassohavet där de sedan dör efter leken. Ålen kan bli mycket gammal. En ål i ett akvarium blev 88 år gammal och en ål instängd i en brunn tror man blev 150 år gammal. Ålen är en allätare som äter insektslarver, blötdjur, kräftdjur och fisk. Ålen är akut hotad, men ett visst kommersiellt fiske på arten fortgår.

Läs mer