Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Cercopagis pengoi

Rovvattenloppa

Rovvattenloppan har ett mycket märkligt utseende, som skiljer den från våra andra hinnkräftor. Den har en "svans" som kan vara upp emot 7 gånger längre än kroppen. Det långa bakkroppsbihanget gör att rovvattenloppan lätt fastnar, både i varandra och i exempelvis fiskredskap. Rovvattenloppan är en främmande art, som hittades för första gången i svenska vatten år 1992. Den har troligtvis kommit hit med barlastvatten. Rovvattenloppan förökar sig mycket snabbt, mestadels på könlös väg. Eftersom honorna föder kopior av sig själva är de flesta rovvattenloppor honor. Den är ett glupskt rovdjur, som äter andra djurplankton.

Läs mer

Rödlistade arter

Melanogrammus aeglefinus

Kolja

Koljan tillhör de större torskfiskarna och är en välsmakande matfisk. Ofta görs både fiskbullar och "fish and chips" just på kolja. Koljan är grå till färgen, mörkare på ryggen och ljusare på buken. Den har en mörk sidolinje och en karakteristisk svart fläck på sidan. I folkmun sägs det att dessa typiska fläckar är aposteln Petrus tumavtryck men det finns också sägner som säger att det skulle var Hin Håles grepp som skapade fläckarna. Kanske beror de olika sägnerna på huruvida man värderade koljan högt eller lågt som matfisk. Ordet kolja betyder kolsvart och syftar i vart fall på dessa svarta fläckar. Koljan lever i stim och söker föda på botten vilket dess kraftiga överbett och därmed nedåtriktade mun vittnar om. Den äter maskar, ormstjärnor och annat som den hittar i och ovanpå bottenslammet. Koljan har rikligt med ägg, upp till ett par miljoner hos stora honor, och leker i februari-mars .

Läs mer