Om Livet i havet

Livet i havet är en digital fälthandbok som samlar den unika blandningen av salt- och sötvattenarter i Östersjön. Här presenteras över 250 arter, från Bottniska viken i norr till södra Östersjön. Sajten bygger på den omtyckta fälthandboken Växter och djur i Östersjön som utkom första gången 1999 och trycktes i en tredje, utökad upplaga 2015.

Allt du vill veta om Östersjön

Sök snabbt fram en intressant art eller utgå ifrån arternas olika livsmiljöer. Du kan också lära dig om olika grupper såsom Östersjöns främmande arter eller vanliga brunalger. Under fakta finns en introduktion till Östersjöns särpräglade värld och de speciella levnadsförhållanden som råder där.

Fakta om arterna

På en artsida kan du, förutom basfakta, hitta de främsta kännetecknen för en art, var de lever och hur de ser ut. Dessutom finns bilder och länkar till mer information hos relevanta källor.

Dyk ner i kunskapshavet!

Livet i havet är till för alla som vistas runt, på och i Östersjön och är intresserade av livet under ytan. Mobilanpassningen gör att informationen kan följa med på utflykten till strandkanten!

Medverkande forskare och experter

Utan alla medverkande forskare som bidrar med sin tid och sitt kunnande skulle det inte gå att göra en sådan här sajt. De har hjälpt till med såväl urval och textförfattande som faktagranskning. Tack till er alla!

Alla arter och miljöer Joakim Hansen och Lena Kautsky, Stockholms universitet

Arter och miljöer med fokus på södra Östersjön Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet

Arter och miljöer med fokus på Bottniska viken Jan Albertsson, Umeå universitet

Fiskar Martin Karlsson och Ulf Bergström, SLU

Däggdjur Anna Roos, Naturhistoriska Riksmuseet,

Växtplankton Helena Höglander, Stockholms universitet

Djurplankton Elena Gorokova, Stockholms universitet

Fakta Östersjön Carl Rolff, Stockholms universitet,

Östersjöns historia Thomas Andrén, Södertörns högskola