Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Vaucheria dichotoma

Svartskinna

Svartskinna har i stort sett ofrögrende trådfomiga slangar som flätas ihop till täta mörkgröna mattor. Slangarna saknar mellanväggar och innehåller en mängd små kloroplaster och många cellkärnor, för det mesta utan några pyrenoider. Cellväggar bildas i samband med förökningen.

Läs mer

Rödlistade arter

Chara horrida

Raggsträfse

Raggsträfse är en klargrön kransalg som är snarlik den vanligare arten grönsträfse. Den skiljer sig från grönsträfse genom att vara betydligt mer taggig – horribelt raggig. Raggsträfse finns endast i Östersjön och bara i några få grunda vikar mellan Blekinge och Uppland. Den betraktas därför som utrotningshotad. Det pågår forskning för att utreda släktskapet mellan de båda arterna grönsträfse och raggsträfse.

Läs mer