Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Eriocheir sinensis

Kinesisk ullhandskrabba

Den kinesiska ullhandskrabban härstammar från Kina och har spridits till Europa med fartygens ballastvatten. På grund av sin goda förmåga att anpassa sig står den med på listan över de hundra mest invasionsbenägna främmande arterna i världen. Ullhandskrabban lever en stor del av sitt vuxna liv i söt- och brackvatten, ofta nedgrävda i mjukbottnar exempelvis flodbankar. Fortplantning måste dock ske i saltvatten.

Läs mer

Rödlistade arter

Aspius aspius

Asp

Aspen har en stor mun med tydligt underbett, och kännetecknas också av en långsträckt kropp med en djupt kluven stjärtfena. Födan består av fisk, som den ofta fångar vid ytan. Aspen kan bli stor - man har hittat aspar som varit över en meter långa. Aspen kan ibland ses hålla ett revir som den kraftigt försvarar genom utfall mot fiskar som kommer för nära. Vid leken vandrar de ofta tillsammans i grupp och är ofta fullt synliga i mindre vattendrag. Aspleken i slutet av april är ett riktigt skådespel att bevittna.

Läs mer