Fälthandboken Växter och djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av Östersjöcentrums fälthandbok klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter hela vägen från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok.

Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Alla som vistas runt, på och i Östersjön och är intresserade av livet under ytan har glädje av den.