Genetiska data ger ny information om bestånd och effekter av utsättningar. Även när förstärkningsutsättningar av gös inte gynnar fisket i nämnvärd omfattning kan de långsiktiga genetiska effekterna bli påtagliga, speciellt om utsättningarna upprepas under lång tid.