Avloppsvatten innehåller mer än det man kan se med blotta ögat. Där finns bland annat rester av läkemedel som har passerat genom våra kroppar. Många av dem är svåra att rena bort i ett vanligt avloppsreningsverk. På Himmerfjärdsverket söder om Stockholm har en förstudie för rening av läkemedelsrester nyligen avslutats, där miljöpåverkan och riskanalys för vattenlevande organismer i recipienten Himmerfjärden har genomförts.