Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram för kust- och hav har reviderats. Det årliga anslaget ökades 2007, vilket har möjliggjort utökade mätningar. Stor vikt har lagts vid samordning med regional övervakning.