Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark och på väg att bli ett pilotexempel för nya förvaltningsformer av havet. Vägen till nationalpark har varit både lång och krokig. Sektoriell toppstyrning har fått ge vika för en mera underifrån- och ekosystembaserad förvaltning som integrerar ekologisk hållbarhet med landsbygdsutveckling. En omfattande dialog med lokala aktörer har lett till samarbete och en gemensam syn på utvecklingen, vilket varit avgörande för parkens tillkomst.