Musslor är ett nyttigt livsmedel som innehåller mycket protein och lite fett. Längs den svenska västkusten finns ett 20-tal odlingsområden av blåmussla, hjärtmussla och ostron. Under främst höst och vinter kan problem uppstå med höga halter av algtoxiner i musslorna.