Avhandlingen visar att konkurrens från äldre åldersklasser av lax och öring påverkar både vilken typ av miljö årsungar utnyttjar och deras tillväxt. Den visar även att tillgången på grunda, långsamflytande, miljöer kan vara avgörande eftersom dessa fungerar som skyddande refugier från konkurrens med äldre åldersklasser.