Klimatet och kolcykeln: Processer som påverkar transporten av koldioxid från luft till hav i Arktis. Det debatteras allt mer om att jordens klimat håller på att förändras. Utsläppen av koldioxid främst från förbränning av fossila bränslen anses kunna öka temperaturen på jorden men forskarna är oeniga till vilken grad och hur dessa utsläpp påverkar klimatet. En betydande del av den koldioxid som släpps ut tas upp av haven, speciellt på högre och kallare breddgrader.