Här sammanställs de naturinventeringar som gjorts i svenska havsområden under större delen av 1900-talet. Syftet är att utveckla och utvärdera lämpliga inventeringsmetoder och att ta fram en plan för naturinventeringar i våra havsområden. Förf/Red: Lars-Ove Loo, Lars-Erik Persson, Kristina Samuelsson