En förändrad oceancirkulation, miljögifter och ett överfiskat bestånd är faktorerna bakom ålens drastiska minskning.